ประเภทมังงะ

낭선

Call of the spear

5
ตอนที่ 53 7 พฤศจิกายน 2022
ตอนที่ 52 21 ตุลาคม 2022

The Story of Thorny Spear

4
ตอนที่ 2 8 มกราคม 2022
ตอนที่ 1 10 พฤศจิกายน 2021