ประเภทมังงะ

Palm Reading

Birth of an Emperor

5
ตอนที่ 3 2 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 2 2 กุมภาพันธ์ 2023

Eternal First Son-in-law

4.6
ตอนที่ 210 3 ธันวาคม 2022
ตอนที่ 209 3 ธันวาคม 2022

Peerless Martial Spirit

4.8
ตอนที่ 134 27 พฤศจิกายน 2022
ตอนที่ 133 27 พฤศจิกายน 2022