ประเภทมังงะ

Sanjie Donghua

Way of Domination

4.8
ตอนที่ 90 23 ธันวาคม 2022
ตอนที่ 89 15 ธันวาคม 2022

Opening to Supreme Dantian

4.6
ตอนที่ 77 18 ธันวาคม 2022
ตอนที่ 76 18 ธันวาคม 2022