ประเภทมังงะ

Tang Jia San Shao

The Magic Chef of Ice and Fire

4.7
ตอนที่ 110 27 ธันวาคม 2022
ตอนที่ 109 27 ธันวาคม 2022

Douluo Dalu IV

4.4
ตอนที่ 238 23 ธันวาคม 2022
ตอนที่ 237 23 ธันวาคม 2022

Douluo Dalu II

4.5
ตอนที่ 271 5 กุมภาพันธ์ 2022
ตอนที่ 270 5 กุมภาพันธ์ 2022

Shanliang de Sishen

4.5
ตอนที่ 99 4 สิงหาคม 2021
ตอนที่ 98 24 กรกฎาคม 2021