ประเภทมังงะ

Yu Gok-jo

Noona’s Taste

4.4
ตอนที่ 64 19 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 63 10 กุมภาพันธ์ 2023

Her Taste

5
ตอนที่ 3 25 เมษายน 2022
ตอนที่ 2 13 กุมภาพันธ์ 2022