ประเภทมังงะ

2020

Player

5
ตอนที่ 116 27 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 115 27 กุมภาพันธ์ 2023

Mercenary Enrollment

4.9
ตอนที่ 125 27 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 124 27 กุมภาพันธ์ 2023

Record of the War God

1
ตอนที่ 101 25 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 100 10 กุมภาพันธ์ 2023

Martial God Asura

4.5
ตอนที่ 552 24 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 551 24 กุมภาพันธ์ 2023

Kill the Hero

4.6
ตอนที่ 126 23 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 125 14 กุมภาพันธ์ 2023

The Great Mage Returns After 4000 Years

4.9
ตอนที่ 153 22 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 152 16 กุมภาพันธ์ 2023

Reverse Villain

4.3
ตอนที่ 110 22 กุมภาพันธ์ 2023
ตอนที่ 109 22 กุมภาพันธ์ 2023